HOTARARI ALE CONSILIULUI

2018

2017

Hotararea nr. 52 din 29.06.2017 privind participarea Comunei Berca, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dealurile Buzoiene ale Munteniei”
Hotararea nr. 51 din 29.06.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017.
Hotararea nr. 50 din 29.06.2017 privind inchirierea mijlocului fix – audovidanja proprietatea privata a UAT comuna Berca  catre SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 49 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, decembrie 2016- ianuarie 2017
Hotararea nr. 48 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC AMENAJARE PEISAGISTICA SRL Berca
Hotararea nr. 47 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 46 din 29.06.2017 privind com,pletarea inventarului bunurilor care apartin comunei Berca, cu terenul in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 45 din 29.06.2017 privind atestarea la domeniul public al comunei a terenului in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 44 din 29.06.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire, a comisiei de avaluare a ofertelor si organizarea licitatiei pentru terenul in suprafata de 1585 mp
Hotararea nr. 43 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava, aferente lunilor decembrie 2016, ianuarie – martie 2017.

 

2016

Hotararea nr. 63 din 29.11.2016 privind incetarea  de drept, inainte de expirarea duratei normale amandatului de consilier local al domnului Scorosanu Viorel
Hotararea nr. 64 din 29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Lungu Marius 
Hotararea nr. 65 din 29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 
Hotararea nr. 66 din 29.11.2016 privind aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Berca, in vederea organizarii si desfasurarii unor actiuni dedicate Zilei Nationale a Romaniei.
Hotararea nr. 67 din 29.11.2016 privind acordarea unei sume de 35.000 lei pentru procurarea de daruri- ajutoare materiale, cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Hotararea nr. 68 din 29.11.2016 privind rezilierea constractului de concesiune nr. 5/5219/24.09.2015
Hotararea nr. 69 din 29.11.2016 privind aprobarea unor masuri/demersuri cu prvire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″
Hotararea nr. 70 din 29.11.2016 privind aprobarea sumelor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, aferente lunilor iunie, septembrie si octombrie 2016. 
Hotararea nr. 71 din 29.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si eercitarea activitatii de audit public intern.
Hotararea nr. 72 din 29.11.2016 privind revocarea administratorului de la SC APAPRIMA BERCA SRL.
Hotararea nr. 73 din 29.11.2016 privind acordarea unei prestatii financiare exceptionale

Hotararea nr. 6 din 25.02.2016 privind alegerea președintelui de ședință, al  Consiliului Local al comunei Berca, județul Buzău
Hotararea nr. 7 din 25.02.2016, privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sfantul Mucenic Sava.
Hotararea nr. 8 din 25.02.2016, privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu obiectivul de investitie: Gradinita Nitraria, situat in comuna Berca, jud. Buzau
Hotararea nr. 9 din 25.02.2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale, acordate sub formsa tichetelor sociale copiilor proveniti din familiile defavorizate
Hotararea nr. 10 din 25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2016
Hotararea nr. 11 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei, a statutului de functii si a numarului de personal la SC APAPRIMA BERCA SRL
Hotararea nr. 12 din 25.02.2016 pentru aprobarea planului de actiuni privind prestarea de lucrari de interes public local , pe anul 2016
Hotararea nr. 13 din 25.02.2016 privind extinderea spatiului comercial existent in incinta pietei publice Berca. 
Hotararea nr. 14 din 25.02.2016 pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafat de 50 m2, teren situat in intravilanul satului Satuc.
Hotararea nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statutului de functii la cresa Berca.