HOTARARI ALE CONSILIULUI

Hotararea nr.13 din 30.03.2017 privind aprobarea prelungirii reinnoirii si preluarii unor contracte de inchiriere pentru terenuri din domeniu public al comunei Berca.
Hotararea nr. 28 din 27.04.2017 privind aprobarea utilizarii sumei de 180.000 lei pentru acoperirea definitiva a deficiutului SF din excedent, buget local al comunei Berca.
Hotararea nr. 29 din 27.04.2017 privind aprobarea metodologiei executarii lucrarilor tehnico – edilitare si de refacere a cailor publice sau spatiilor verzi din comuna Berca.
Hotararea nr. 30 din 27.04.2017 privind aprobarea traseului si a statiilor de imbarcare/debarcare a elevilor in/din microbuzul scolar, proprietatea UAT, pe raza comunei Berca.
Hotararea nr. 31 din 27.04.2017 privind aprobarea bilantului si al contului de profit si pierdere pe anul 2016, ale SC APAPRIMA BERCA SRL.
Hotararea nr. 32 din 27.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2017 ale SC APAPRIMA BERCA SRL si estimarile pentru anii 2018-2019
Hotararea nr. 33 din 29.05.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 70/17.12.2015
Hotararea nr. 34 din 29.05.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 68/17.12.2015
Hotararea nr. 43 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava, aferente lunilor decembrie 2016, ianuarie – martie 2017.
Hotararea nr. 44 din 29.06.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire, a comisiei de avaluare a ofertelor si organizarea licitatiei pentru terenul in suprafata de 1585 mp
Hotararea nr. 45 din 29.06.2017 privind atestarea la domeniul public al comunei a terenului in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 46 din 29.06.2017 privind com,pletarea inventarului bunurilor care apartin comunei Berca, cu terenul in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 47 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 48 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC AMENAJARE PEISAGISTICA SRL Berca
Hotararea nr. 49 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, decembrie 2016- ianuarie 2017
Hotararea nr. 50 din 29.06.2017 privind inchirierea mijlocului fix – audovidanja proprietatea privata a UAT comuna Berca  catre SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 51 din 29.06.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017.
Hotararea nr. 52 din 29.06.2017 privind participarea Comunei Berca, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dealurile Buzoiene ale Munteniei”

Hotararea nr. 53 din 31.07.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statutului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berca, judetul Buzau. 
Hotararea nr. 54 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berca, judetul Buzau. 
Hotararea nr. 55 din 31.07.2017 privind atestarea si inventarierea la domeniul privat al comunei a terenului in suprafata de 1.156mp situat in intravilanul satului Satuc, com. Berca
Hotararea nr. 56 din 31.07.2017 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din comuna Berca, judetul Buzau
Hotararea nr. 57 din 31.07.2017 privind reducerea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Berca, judetul Buzau. 
Hotararea nr. 58 din 31.07.2017 privind completarea HCL nr. 37 din 31.05.2017
Hotararea nr. 59 din 31.07.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurate in preambulul din HCL 38/31.05.2017
Hotararea nr. 60 din 31.07.2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii de vidanjare executate de SC APAPRIMA BERCA SRL
Hotararea nr. 61 din 31.07.2017 privind modificarea pretului la apa potabila a tarifului la canalizare – epurare in comuna Berca, judetul Buzau. 
Hotararea nr. 62 din 31.07.2017 privind acordarea unei prestatii financiare exceptionale

Hotararea nr. 63 din 31.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 
Hotararea nr. 64 din 31.08.2017 privind completarea nomenclatorului stradal al comunei Berca.
Hotararea nr. 65 din 31.08.2017 privind rectificarrea nr. 1 a bugetului pe anul 2017.
Hotararea nr. 66 din 31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ” Achizitie mobilier urban pentru amenajarea spatiilor publice de recreere”
Hotararea nr. 67 din 31.08.2017 privind implementarea proiectului  ” Achizitie mobilier urban pentru amenajarea spatiilor publice de recreere”
Hotararea nr. 68 din 28.09.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu program prelungit Berca, aferente lunilor februarie – iunie 2017 
Hotararea nr. 69 din 28.09.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava Berca, aferente lunilor aprilie – august  2017 
Hotararea nr. 70 din 28.09.2017 privind aprobarea traseului si statilor de imbarcare/debarcare a elevilor in/din microbuzul scolar – proprietatea UAT, pe raza comunei Berca, judetul Buzau in anul scolar 2017 – 2018
Hotararea nr. 71 din 28.09.2017 privind aprobarea organigramei, statutului de functii si statutului de personal la SC APAPRIMA BERCA SRL
Hotararea nr. 72 din 28.09.2017 privind completarea HCL nr.60/27.10.2016 privind infiintarea Ansamblului Folcloric „Dragaicutele”
Hotararea nr. 73 din 28.09.2017 privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al UAT comuna Berca, judeul Buzau
Hotararea nr. 74 din 28.09.2017 privind rectificarea nr. 2 a bugetului local pe anul 2017 
Hotararea nr. 75 din 28.09.2017 privind desemnarea pentru anul scolar 2017 – 2018 a reprezentantilor Consiliului local Berca ca membri in Consiliul de Administratie al „Liceului Tehnologic Sf. Mucenic Sava ” Berca .

Hotararea nr. 6 din 25.02.2016 privind alegerea președintelui de ședință, al  Consiliului Local al comunei Berca, județul Buzău
Hotararea nr. 7 din 25.02.2016, privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sfantul Mucenic Sava.
Hotararea nr. 8 din 25.02.2016, privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu obiectivul de investitie: Gradinita Nitraria, situat in comuna Berca, jud. Buzau
Hotararea nr. 9 din 25.02.2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale, acordate sub formsa tichetelor sociale copiilor proveniti din familiile defavorizate
Hotararea nr. 10 din 25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2016
Hotararea nr. 11 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei, a statutului de functii si a numarului de personal la SC APAPRIMA BERCA SRL
Hotararea nr. 12 din 25.02.2016 pentru aprobarea planului de actiuni privind prestarea de lucrari de interes public local , pe anul 2016
Hotararea nr. 13 din 25.02.2016 privind extinderea spatiului comercial existent in incinta pietei publice Berca. 
Hotararea nr. 14 din 25.02.2016 pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafat de 50 m2, teren situat in intravilanul satului Satuc.
Hotararea nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statutului de functii la cresa Berca.
Hotararea nr. 16 din 21.03.2016 privind rectificarea nr.1 a Bugetului Local pe anul 2016.
Hotararea nr. 17 din 21.03.2016 privind aprobarea unor facilitati fiscale, in sensul anularii majorarilor de intarziere in cota de 73 aferente obligatiilor de plata principale, restante la 30 septembrie 2015 inclusiv.
Hotararea nr. 18 din 31.03.2016 privind aprobarea sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea la gradinita cu program prelungit Berca.
Hotararea nr. 19 din 31.03.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de evaluare in vedrea concesionarii terenului in suprafata de 100 mp situat in incinta Pietei comunale Berca. 
Hotararea nr. 20 din 31.03.2016 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 555,30 mp situat in incinta Casei de Cultura 
Hotararea nr. 21  din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic, pentru lucrarea ” Reparatii imbracaminte asfaltica”, zona blocuri, comuna Berca, jud. Buzau.
Hotararea nr. 22  din 20.04.2016 privind atestarea la domeniul public al comunei a drumului de exploatare ” Plaiul soimului” in suprafata de 3633 mp, situat in extravilanul satului Ratesti.
Hotararea nr. 23  din 20.04.2016 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu drumul de exploatarea „Plaiul Soimului”.
Hotararea nr. 24  din 20.04.2016 privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru procurarea de daruri-ajutoare materiale, cu ocazia sarbatorii pascale.
Hotararea nr. 28  din 22.06.2016  privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local in consiliul Local al comunei Berca, jud. Buzau, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 2016.
Hotararea nr. 29 din 22.06.2016  privind constituirea Consiliului Local al comunei Berca
Hotararea nr. 30  din 22.06.2016  privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotararea nr. 31  din 22.06.2016  privind alegerea viceprimarului comunei Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 32  din 22.06.2016  privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Berca
Hotararea nr. 45  din 30.08.2016  privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 46  din 30.08.2016  privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu program prelungit Berca. 
Hotararea nr. 47  din 30.08.2016  privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 91 mp, situat in incinta targului comunal saptamanal, sat Satuc, comuna Berca
Hotararea nr. 48  din 30.08.2016  privind aprobarea organigramei si statutului de functii ale SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL
Hotararea nr. 49 din 30.08.2016  privind rectificarea nr. 2 a bugetului local pe anul 2016.
Hotararea nr. 50 din 19.09.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu obiectivul de investitie „Reabilitare prin asfaltare carosabil strazi cartier Lunca -Berca.
Hotararea nr. 51 din 19.09.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu lucrarea ” Modernizare casa de Cultura  din comuna Berca „
Hotararea nr. 52 din 19.09.2016 privind rectificarea nr. 3 a bugeului local pe anul 2016
Hotararea nr. 53 din 19.09.2016 privind aprobarea trecerii in conservare a forjelor de apa din satele Joseni si Ratesti.
Hotararea nr. 55 din 27.10.2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 400/20.07.2015
Hotararea nr. 56 din 27.10.2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1/451/04.02.2013
Hotararea nr. 57 din 27.10.2016 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sfantul Mucenic Sava, aferente lunilor martie – iunie 2016
Hotararea nr. 58 din 27.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berca 
Hotararea nr. 59 din 27.10.2016 privind aprobarea organigramei, a statutului de functii, si a nuamrului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 60 din 27.10.2016 privind infiintarea ansamblului folcloric „Dragaicutele”
Hotararea nr. 61 din 27.10.2016 privind aprobarea inchieierii unui contract de acces si utilizare a zonei drumului comunal DC 108. aflat in administrarea Consiliului Local Berca. 
Hotararea nr. 62 din 27.10.2016 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM.
Hotararea nr. 63 din 29.11.2016 privind incetarea  de drept, inainte de expirarea duratei normale amandatului de consilier local al domnului Scorosanu Viorel
Hotararea nr. 64 din 29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Lungu Marius 
Hotararea nr. 65 din 29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 
Hotararea nr. 66 din 29.11.2016 privind aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Berca, in vederea organizarii si desfasurarii unor actiuni dedicate Zilei Nationale a Romaniei.
Hotararea nr. 67 din 29.11.2016 privind acordarea unei sume de 35.000 lei pentru procurarea de daruri- ajutoare materiale, cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Hotararea nr. 68 din 29.11.2016 privind rezilierea constractului de concesiune nr. 5/5219/24.09.2015
Hotararea nr. 69 din 29.11.2016 privind aprobarea unor masuri/demersuri cu prvire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″
Hotararea nr. 70 din 29.11.2016 privind aprobarea sumelor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, aferente lunilor iunie, septembrie si octombrie 2016. 
Hotararea nr. 71 din 29.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si eercitarea activitatii de audit public intern.
Hotararea nr. 72 din 29.11.2016 privind revocarea administratorului de la SC APAPRIMA BERCA SRL.
Hotararea nr. 73 din 29.11.2016 privind acordarea unei prestatii financiare exceptionale