BUGETUL LOCAL

 

  • Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire : RO31TREZ16621A470400XXXX