HOTARARI ALE CONSILIULUI

2020

2019

2018

31.05.2018

Hotararea nr. 59 din 31.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza PT aferente obiectivului de investitie „Reparatii capitale strada Stefan Miclea – Piata .

Hotararea nr. 58 din 31.05.2018 privind aprobarea documentelor tehnico-economice – faza DALI aferente obiectivului de investitie  ” Reabilitare prin asflatare carosabil strazi in comuna Berca”

Hotararea nr. 57 din 31.05.2018 privind retragerea dreptului de administrare a imobilului Gradinita – Satuc 

Hotararea nr. 56 din 31.05.2018 privind aprobarea prevederilor definitive ale contului de executie al bugetului local pe anul 2017

Hotararea nr. 55 din 31.05.2018 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017 ale SC Amenajare Peisagistica  Berca

Hotararea nr. 54 din 31.05.2018 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017.

Hotararea nr. 53 din 31.05.2018 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” aferente lunilor ianuarie  si februarie 2018

Hotararea nr. 52 din 31.05.2018 privind modificarea Hotararii consiliului local nr. al comunei Berca nr. 36 din 27.08.2009

Hotararea nr. 51 din 31.05.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 374/21.05.2013

Hotararea nr. 50 din 31.05.2018 privind aprobarea preluarii contractului de inchirieree nr. 2000/06.04.2016

Hotararea nr. 49 din 31.05.2018 privind aprobarea inchirierii terenului in suprafata de 73 mp din domeniul public al comunei Berca

Hotararea nr. 48 din 31.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin comunei Berca 

Hotararea nr. 47 din 31.05.2018 privind atestatrea la domeniul public privat al comunei Berca aterenului in suprafata de 910 mp situat in intravilanul satului Berca

Hotararea nr. 46 din 31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

28.03.2018

Hotararea nr. 36 din 28.03.2018 privind atestarea la domeniul privat al comunei a cotei indivize de teren aferent apartament nr. 10, bl F2, proprietate UAT Berca, in suprafata de 13,20 mp

Hotararea nr. 35 din 28.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL

Hotararea nr. 34 din 28.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al SC APAPRIMA BERCA SRL 

Hotararea nr. 33 din 28.03.2018 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din comuna Berca

Hotararea nr. 32 din 28.03.2018 privind aprobarea contractului de concesiune nr. 1/ 936/2014

Hotararea nr. 31 din 28.03.2018 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 220 mp, Parcela 205, Cvartal 8, situat in intravilanul satului Berca.

Hotararea nr. 30 din 28.03.2018 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 100 mp, Tarla 38, situat in intravilanul satului Berca, incinta Piata comunala Berca

Hotararea nr. 29 din 28.03.2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan, de pe domeniul public al comunei Berca

Hotararea nr. 28 din 28.03.2018 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava , aferente lunilor noiembrie si decembrie 2017

Hotararea nr. 27 din 28.03.2018 privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar de stat „Grup Scolar Tehnic Sf. Mucenic Sava” in Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava, com. Berca, Jud. Buzau

Hotararea nr. 26 din 28.03.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca

Hotararea nr. 25 din 28.03.2018 privind atestarea la domeniul public al comunei a drumului satesc in suprafata de 518 mp situat in intravilanul satului Ratesti

30.01.2018

Hotararea nr. 12  din 30.01.2018 privind completarea invenatrului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca cu terenul in suprafata de 1744 mp – zona agrement – situat in intravilanul comunei Berca
Hotararea nr. 11  din 30.01.2018 privind atestarea la domeniul public al terenului in suprafata de 1744 mp, situat in intravilanul satului Berca, comuna Berca
Hotararea nr. 10  din 30.01.2018 privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare si frunctionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Berca, judetul Buzau
Hotararea nr. 09  din 30.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni privind prestarea de lucrari de interes public local pe anul 2018
Hotararea nr. 08  din 30.01.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca cu DC – 194 Ratesti – Manastirea Ratesti – Viforita – Beceni.
Hotararea nr. 07  din 30.01.2018 privind atestarea la domeniul public al comunei a DC – 194 Ratesti – Manastirea Ratesti – Viforita – Beceni.
Hotararea nr. 06  din 30.01.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea primariei comunei Berca
Hotararea nr. 05  din 30.01.2018 privind aprobarea grilei de salarizare pentru personalul SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA SRL 
Hotararea nr. 04  din 30.01.2018 privind aprobarea grilei de salarizare pentru persoanlului SC APAPRIMA BERCA SRL 
Hotararea nr. 03  din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din  aparatului de specialitate al primarului comunei Berca

2017

31.07.2017
29.06.2017
Hotararea nr. 52 din 29.06.2017 privind participarea Comunei Berca, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dealurile Buzoiene ale Munteniei”
Hotararea nr. 51 din 29.06.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2017.
Hotararea nr. 50 din 29.06.2017 privind inchirierea mijlocului fix – audovidanja proprietatea privata a UAT comuna Berca  catre SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 49 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, decembrie 2016- ianuarie 2017
Hotararea nr. 48 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC AMENAJARE PEISAGISTICA SRL Berca
Hotararea nr. 47 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social al SC APAPRIMA Berca SRL
Hotararea nr. 46 din 29.06.2017 privind com,pletarea inventarului bunurilor care apartin comunei Berca, cu terenul in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 45 din 29.06.2017 privind atestarea la domeniul public al comunei a terenului in suprafata de 142 mp, situat in intravilanul satului Plesesti, comuna Berca, judetul Buzau.
Hotararea nr. 44 din 29.06.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire, a comisiei de avaluare a ofertelor si organizarea licitatiei pentru terenul in suprafata de 1585 mp
Hotararea nr. 43 din 29.06.2017 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava, aferente lunilor decembrie 2016, ianuarie – martie 2017.

 

2016

29.11.2016

Hotararea nr. 63 din 29.11.2016 privind incetarea  de drept, inainte de expirarea duratei normale amandatului de consilier local al domnului Scorosanu Viorel
Hotararea nr. 64 din 29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Lungu Marius 
Hotararea nr. 65 din 29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 
Hotararea nr. 66 din 29.11.2016 privind aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Berca, in vederea organizarii si desfasurarii unor actiuni dedicate Zilei Nationale a Romaniei.
Hotararea nr. 67 din 29.11.2016 privind acordarea unei sume de 35.000 lei pentru procurarea de daruri- ajutoare materiale, cu ocazia Sarbatorilor de iarna.
Hotararea nr. 68 din 29.11.2016 privind rezilierea constractului de concesiune nr. 5/5219/24.09.2015
Hotararea nr. 69 din 29.11.2016 privind aprobarea unor masuri/demersuri cu prvire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″
Hotararea nr. 70 din 29.11.2016 privind aprobarea sumelor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Gradinita cu Program prelungit Berca, aferente lunilor iunie, septembrie si octombrie 2016. 
Hotararea nr. 71 din 29.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si eercitarea activitatii de audit public intern.
Hotararea nr. 72 din 29.11.2016 privind revocarea administratorului de la SC APAPRIMA BERCA SRL.
Hotararea nr. 73 din 29.11.2016 privind acordarea unei prestatii financiare exceptionale

25.02.2016
Hotararea nr. 6 din 25.02.2016 privind alegerea președintelui de ședință, al  Consiliului Local al comunei Berca, județul Buzău
Hotararea nr. 7 din 25.02.2016, privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic Sfantul Mucenic Sava.
Hotararea nr. 8 din 25.02.2016, privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berca, cu obiectivul de investitie: Gradinita Nitraria, situat in comuna Berca, jud. Buzau
Hotararea nr. 9 din 25.02.2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale, acordate sub formsa tichetelor sociale copiilor proveniti din familiile defavorizate
Hotararea nr. 10 din 25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2016
Hotararea nr. 11 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei, a statutului de functii si a numarului de personal la SC APAPRIMA BERCA SRL
Hotararea nr. 12 din 25.02.2016 pentru aprobarea planului de actiuni privind prestarea de lucrari de interes public local , pe anul 2016
Hotararea nr. 13 din 25.02.2016 privind extinderea spatiului comercial existent in incinta pietei publice Berca. 
Hotararea nr. 14 din 25.02.2016 pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafat de 50 m2, teren situat in intravilanul satului Satuc.
Hotararea nr. 15 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statutului de functii la cresa Berca.